<Podemos_ayudarte/>

¿Qué estás buscando?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference
>Eduardo Segura
ponente

Acerca del Ponente

foto ponente genérico masculino

Eduardo Segura

Responsable de Automatización y Control Grupo Nunsys